Vision & mission

Definition på vision: ”Erklæring, som beskriver hvordan virksomheden/organisationen ønsker at fremstå eller blive opfattet i fremtiden”.

Definition på mission: ”Det som virksomheden/organisationen vil udbrede og tilbyde til omverdenen”. Eller sagt på en anden måde: ”Erklæring om virksomhedens/organisationens eksistensberettigelse”.

VISION 2025

Sportscampus Ikast-Brande´s unikke sportsmiljø er anerkendt som det stærkeste i Norden. Her sikrer vi at sport, uddannelse og nytænkning går hånd i hånd.

 

MISSION 2025

Sportscampus Ikast-Brande gør Ikast-Brande Kommune til en attraktiv sports- og bosætningskommune. Her lever borgerne dedikeret, sundt og aktivt.

Brugere, aktører, medarbejdere, interessenter m.v. omkring Sportscampus Ikast-Brande oplever stolthed over at være en del af campusmiljøet – en stolthed som smitter af på kommunens øvrige borgere.

 

Sammenhængskraft og synergier

Sportscampus Ikast-Brande bygger på et forpligtende, tæt og positivt samarbejde på tværs af foreningsliv og uddannelsesinstitutioner.

Sportscampus Ikast-Brande skaber eliten og favner bredden, da elite og bredde betragtes som hinandens forudsætninger.

Netop det positive samarbejde og tilstedeværelsen af både elite-/breddeidræt og uddannelse skaber synergieffekter, som udnyttes til glæde for hele campusmiljøet.

 

Vækst & udvikling

Campusmiljøet medvirker til øget bosætning i kommunen, øget jobskabelse, øget elevtilgang til uddannelsesinstitutionerne, øget medlemstilgang i foreningslivet og en generel øget andel af borgere, som dyrker idræt og motion.

Sportscampus Ikast-Brande favner et fuldt uddannelsesforløb fra folkeskolens 0. klasse til afsluttet ungdomsuddannelse – alt sammen med udgangspunkt i samspil mellem idræt og skole og med mulighed for efterskole- og højskoleophold m.v.

Sportscampus Ikast-Brande rummer desuden en videregående uddannelse indenfor fysioterapi, ernæring og/eller andre uddannelser med en idrætslig vinkel.

 

Det innovative idrætsmiljø

Sportscampus Ikast-Brande omfattes og anerkendes som et levende og inspirerende miljø – et sports- og uddannelsesområde, der er tilgængelig for alle. Nytænkning og tilpasning til nye idrætter, motionstyper, uddannelsestyper, aktiviteter m.v. er en naturlig del af campusmiljøet. Faciliteterne i Sportscampus Ikast-Brande har høj standard, og modsvarer de behov campusbrugerne efterspørger.

 

Det holistiske menneskesyn

Sportscampus Ikast-Brande fokuserer på det hele menneske og skaber vindere – på og udenfor banen.

Fokuseringen på det hele menneske understøtter, at eliteidræt og uddannelse går hånd-i-hånd.

Fokuseringen på det hele menneske understøtter tolerancen for de forskelligheder, som naturligt findes blandt alle mennesker.